دانلود رایگان


پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در CT - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در CT پرداخته شده است .

دانلود رایگان پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در CT نوع فایل: power point
قابل ویرایش11 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
تعین دوز تابشی در تخمین خطراحتمالی پرتوCT در برابر منافع آن برای بیمار کاربرد دارد.
جئومتری باد بزنی تابش در CTباعث پوشش کامل بیماردر عرض مقطع ودر محورطول بیمار(z )فقط چند میلیمتر(ضخامت برش) است.
شدت تابش اندازه گیری شده در محور z نشان میدهد توزیع دوز اغلب اندکی بیش از ضخامت برش(طراحی عریضتر شعاع پرتوتابشی نسبت به ضخامت برش) است.
اندازه گیری دوز بیماردر CT بکمک اتاقک یونیزاسیون وتعین شاخص دوز سی تی (CTDI ),همچنین تعین دوز متوسط چند اسکن(MSAD) ساده ترین ودقیقترین روش است.
اتاقک یونیزاسیون:دارای محفظه کوچک پر از گازبا دیواره نازکی که حداقل جذب پرتورا داشته باشد و دو الکترود برای جمع آوری یونهای حاصل از یونیزاسیون گازموردتابش با پرتو.
دوزهای CT درحد دوزهای بالای رادیولوژی تشخیصی است.

فهرست مطالب و اسلایدها:
اندازه گیری دوز بیمار در CT
MSADمتوسط دوز چند اسکن (اندازه گیری دوز بیمار در اسپایرال)
اندازه گیری شاخص دوز در CT (CTDI)
مراحل اندازه گیری CTDI
مراحل اندازه گیری MSAD
کاهش دوز بیمار


پاورپوینت


اندازه گیری دوز بیمار در CT


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه