دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت اصول مذاکره-41 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان اصول مذاکره

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اصول مذاکره-41 اسلایدžتعریف مذاکرهžکلمات کلیدی žورودی هاžانواع مذاکرهžمذاکرات اصولی و حرفه ایžآداب مذاکرهžنقش ها و سبک هاžباید ها و نباید هاžدام های مذاکره

žفرایندی گفتگو محور است که برروی یک موضوع مشخص در جهت رسیدن به اهداف فردی یا سازمانی از طریق توافق صورت می پذیرد که در جهت تامین نیازها رضایت و منافع طرفین میباشد و بایستی دارای ارزش افزوده باشد موضع گیریžدرگیری شخصیت ها صورت می پذیردžقفل شدن مذاکرهžروابط جاری به مخاطره می افتدžتوافقات غیرمعقول منتهی می شودžامتیاز دهی یک طرف تا اتمام مذاکره اعلام شود
اصول مذاکره خوب
žایجاد روابط انسانی (گوش دادن؛چشم؛اسم؛وعده تو خالی ممنوع ؛جلسه محاکمه نیست؛دروغ ممنوع ؛ دروغ را به رخ نکشید.......)žمنافع را ببینید نه مواضعžدر هر مذاکره راه حل های متعددی داشته باشیدžمعیار های عینی داشته باشید نه ذهنی یادآوری مهمžخط کف را رو نکنیدžافراد تلخ بدنبال وسعت میدان عمل خود هستندžاگر زمان حرف زدن ندارید حرف نزنیدžحوصله طرف مقابل را ارزیابی کنیدžآرامشžدر مذاکرات منفی از نفر سوم استفاده کنیدžمذاکره کننده غیر حرفه ای رو تحمل کنیدžدر مذاکره وجدان را معامله نمی کنیدžشنیدنžاشتباه را پک نکنیدžسیاست مذهب محل دیگری دارد

اصول مذاکره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با موضوع طراحي اقليمي و بررسي اقليمي ابنيه